Czas pracy kierowcy – obowiązujące przepisy 2021

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Rozliczenie czasu pracy kierowcy to dosyć rozbudowane zagadnienie prawne, poniżej jednak postaramy się nakreślić najważniejsze kwestie z nim związane. Odpowiemy na pytanie, co jest wliczane w czas pracy kierowcy, a co nie, jaki jest dopuszczalny czas pracy kierowcy, a także z pomocą jakich narzędzi i dokumentów kierowcy są rozliczani z pracy.

Co jest wliczane do czasu pracy kierowcy, a co już nie?

Dokładnego rozróżnienia czynności wliczanych do czasu pracy, definiuje art. 6. ustawy o czasie pracy kierowców, a wliczają się do niego następujące czynności:

 • prowadzenie pojazdu,
 • utrzymywanie pojazdu w czystości,
 • przerwy związane z załadunkiem i rozładunkiem towaru,
 • czynności spedycyjne,
 • dopełnianie niezbędnych formalności,
 • codzienna obsługa pojazdów, przyczep itd.,
 • pomoc pasażerom podczas wsiadania,
 • wszelkie działania mające na celu wykonanie czynności służbowych i zapewnienie bezpieczeństwa.

Poniżej lista czynności niezaliczających się do czasu pracy:

 • nieusprawiedliwione postoje w czasie jazdy,
 • dobowy nieprzerwany czas odpoczynku,
 • nieprzerwana przerwa w pracy, nieprzekraczająca 5 godzin, lub 6 przy stosowaniu przerywanego świadczenia pracy,
 • czas dyżuru, jeżeli podczas jego trwania kierowca nie wykonywał pracy.

Jaki jest dopuszczalny czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym wynoszącym 4 miesiące. Wszystkie godziny powyżej tego czasu będą już godzinami nadliczbowymi.

Wyjątkiem jest tutaj równoważny system pracy, który polega na możliwości wydłużenia czasu pracy jednego dnia w zamian za skrócenie go w innych dniach.

Dla kierowców transportu drogowego wydłużenie może wynieść maksymalnie 10 godzin na dobę, zaś w pozostałych przypadkach wydłużenie to nie może przekraczać 12 godzin na dobę. W równoważnym systemie pracy okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, a w poszczególnych przypadkach może wynieść do 3 miesięcy. W przypadku, gdy chodzi o prace uzależnione od pory roku, wówczas okres rozliczeniowy może wynosić nawet 4 miesiące.

Pakiet mobilności od sierpnia 2020

Zmiany w przepisach dla kierowców zajmujących się transportem międzynarodowym, nakładają obowiązek umożliwienia kierowcom powrotu do domu co 3-4 tygodnie. Co więcej, jeśli czas odpoczynku kierowcy przekracza 45 godzin, nie może on odbywać się w kabinie ciężarówki. Odpoczynek może odbywać się w centrum operacyjnym firmy lub w miejscu zamieszkania. W sytuacji, gdy kierowca nie odpoczywa w siedzibie firmy i jest poza domem, pracodawca ma wówczas obowiązek opłacić zakwaterowanie podwładnego na czas odpoczynku.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Nie wiesz, jak wykonać rozliczenie czasu pracy kierowcy? Z prośbą o pomoc zawsze możesz zgłosić się do profesjonalnej firmy, oferującej usługi dla przedsiębiorstw transportowych.

 

W jaki sposób kierowcy rozliczają się z czasu pracy?

Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, która następnie musi przechowywać przez 3 lata. W jakiej formie można rozliczać czas pracy?

Narzędzia wykorzystywane w ewidencji czasu pracy:

 • tachografy,
 • karty kierowcy,
 • zapisy na wykresach,
 • pliki i wydruki z tachografów i kart kierowcy,
 • rejestr opracowany na bazie wyżej wymienionych narzędzi,
 • inne dokumenty potwierdzające rodzaj i czas wykonywanej czynności.

Obok tego, pracodawca powinien otrzymać od kierowcy przewozu drogowego oświadczenie na piśmie, że nie pozostaje on zatrudniony u innego pracodawcy.

Prowadzisz własną firmę transportową? Wiesz zatem, jak często przydaje się fachowa porada. Uzyskasz ją, zgłaszając się do MaWo Group, firmy wyspecjalizowanej w profesjonalnych szkoleniach dla kierowców, obsłudze księgowej, narzędziach IT i nie tylko. Obsługujemy sprawy związane z transportem krajowym i zagranicznym na terenie Unii Europejskiej.