Kiedy trzeba udać się na przegląd ciągnika?

Posiadanie ciągnika to nie tylko możliwość sprawnego wykonywania prac na gospodarstwie i konieczność napraw od czasu do czasu. Wiążą się z tym również obowiązki prawne, dotyczące regularnych badań technicznych. Jakie to wymagania? Jak może wyglądać przegląd techniczny ciągnika? W jakim sezonie najlepiej udać się do serwisu?

Jak prawo określa częstotliwość badań technicznych ciągnika?

Art. 81. ust. 7 kodeksu drogowego wyraźnie zaznacza, że pierwsze badanie techniczne powinno odbyć się najpóźniej przed upływem 3 lat od rejestracji pojazdu, a każde kolejne badania powinny odbywać się co dwa lata. Istnieją również sytuacje, w których konieczne są przeglądy dodatkowe. Oto najważniejsze przykłady:

  • jeśli pojazd uczestniczył w wypadku drogowym
  • jeśli istnieje podejrzenie, że pojazd stwarza zagrożenie dla środowiska
  • na wniosek organów kontroli ruchu drogowego
  • w przypadku dokonania poważnych zmian konstrukcyjnych.

Kodeks oczywiście reguluje wszystkie wymagania o wiele dokładniej, powyżej znajdują się jedynie najistotniejsze informacje.

Jak może wyglądać przegląd techniczny ciągnika?

Całość kontroli zaczyna się od sprawdzenia tablic rejestracyjnych i tego, czy są odpowiednio mocno zamocowane. Sprawdzeniu podlega również numer VIN. Przechodząc do kwestii ściśle technicznych, kontroli podlega stan hamulców, ogumienia, przewodów czy też płynu hamulcowego. Kontrolowana jest także grubość okładzin, celem wykluczenia nieszczelności. Jako że ochrona środowiska nabiera coraz większego znaczenia, fachowcy sprawdzają również, czy pojazd nie stanowi dla niego zagrożenia.

Sprawdzane są elementy pojazdu najbardziej narażone na korozję. Należą do nich uszczelki głowicy, pompy lub też siłowniki. Pamiętajmy również, że nie przejdziemy kontroli pozytywnie, jeśli oświetlenie jest w złym stanie. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż wykonywanie prac po zmroku to częsta sytuacja, a wsie są często oświetlone dużo gorzej niż miasta. Połączenie tego ze złym stanem oświetlenia w ciągniku może prowadzić do groźnego wypadku.

Co nam daje regularne przeglądanie stanu maszyn?

Wykonywanie regularnych przeglądów pozwala skutecznie wykluczyć wszelkie usterki, zanim jeszcze dojdzie do poważniejszego problemu. Co więcej, rzucenie fachowym okiem na sprzęt pozwala dostrzec więcej, niż gdybyśmy mieli sami oglądać maszynę. Właściciele gospodarstw nie mają często nawet czasu na drobiazgowe przeglądy, dlatego też ważne jest, by w odpowiednim czasie powierzyć je fachowcom.

Co więcej, w serwisie znajduje się specjalistyczny sprzęt, dzięki czemu można stwierdzić o wiele więcej, niż podczas pobieżnej kontroli ciągnika na własnym podwórku.

Jest jeszcze jedna, niebagatelna korzyść. Niekoniecznie korzystamy z jednej i tej samej maszyny aż do momentu, gdy ta wyzionie ducha. Dlatego też, aby uzyskać za maszynę jak najlepszą cenę, musimy regularnie dbać o jej stan. Rozpoznanie drobnych usterek z wyprzedzeniem pozwoli rozłożyć naprawy w czasie, by nie narażać się na zbyt wielkie koszty na raz.

Kiedy jest najlepszy moment na przeglądy techniczne ciągnika?

Obok częstotliwości określonej przez prawo i sytuacji wyjątkowych, warto również wziąć pod uwagę porę roku, w jakiej najlepiej jest udać się na przegląd. Przegląd techniczny wiąże się z pewnym zastojem w pracach, dlatego najlepszy czas na serwis ciągników to moment po zakończeniu wszystkich prac na dany rok.

Wiosną rolnicy są często zbyt zajęci innymi aspektami przygotowań do sezonu prac, co sprawia, że łatwo jest zapomnieć o przeglądzie. Poza tym, gdyby traktor nagle nie odpalił po zimie, sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza.

Lato to najgorętszy czas w sezonie nie tylko pod względem prac, lecz też z powodu natłoku wykonywanych prac. Na przeglądy może zwyczajnie nie być czasu. Można by rozważyć zimę, jednak odstawienie ciągnika po zakończeniu przeglądu raczej zakończyłaby się wyciągnięciem go dopiero na wiosnę, warto zatem o przegląd zadbać na bieżąco.

Maszyny rolnicze dolnośląskie JaskotRegularnie wykonywane przeglądy techniczne, w tym serwis ciągników w koniecznych sytuacjach, pozwolą nam nie tylko zaoszczędzić na mandatach za brak podbitych badań, lecz też pozwolą oszczędzić sobie wielu innych nieprzyjemności spowodowanych niewykrytymi w porę awariami. A gdy już do nich dojdzie, postarajmy się o znalezienie części w dobrych, zaufanych miejscach. Na Dolnym Śląsku swoje usługi poleca firma Jaskot.